Vedligehold og drift

Vedligehold og drift

Der skal meget lidt til for at drifte og vedligeholde en Endless Pool

Bassin og komponenter

  • Den kemiske balance kontrolleres dagligt eller hver anden dag. Kemi kan doseres manuelt eller automatisk og der bruges for ca. 2.000-4.000,-  Kemi halvårligt, afhængigt af brug. Som engangskøb anbefales et professionelt kemitester sæt til ca. 6.000,-
  • Afhængig af vandbehandling skal der skiftes filter til ca. 200,-/mnd.  
  • Vandforbruget afhænger meget af brug. Mange brugere vil tage meget vand med op af bassinet og der vil være større fordampning. Er bassinet til en klinik så regn med at udskifte ca. bassinvolumnet /år. Dette er meget mindre hvis bassinet er til privat brug
  • Bassinet holdes løbende rent med blød børste eller lignende. Alle kompoenter i vandet kræver intet specialet vedligehold.
  • Vandet opvarmes af et 4kw varmeelement. hvor meget strøm der bruges afhænger af temperatur i rummet og i bassinet samt om bassinet er isoleret og dækket.
  • De hydrauliske motorer bruger 5.5 kw/time på tophastighed. Har man altså modstrøm og løbebånd tændt på samme tid på 1/2 kraft skal man regne med ca. 6kw/time forbrug til dette.

Det omgivende rum

  • Rummet skal ventileres for at undgå for høj luftfugtighed. Er der mange brugere skal der ventileres kraftigere end hvis det er en privat pool, og udgifterne svinger derfor meget. Til et mindre lokale med medium brug kan ventialtionsanlæg med varmegenindvending skaffes for under 5.000,- . Disse bruger max. 100w.  Spørg os gerne om eksempler på løsninger. Vi har været igennem det før.
  • Rummet skal opvarmes. Sørg for at opvarm rummet til ca. 2 grader højere end bassinet. Herved mindskes fordampning fra bassinet og det er husets varmekilde der varmer rummet og ikke varmeelementet til bassinet. 
  • Sørg for plads til teknikken. De hydrauliske motorer afgiver støj. Få dem sat i et afluk med go luftstrømning og hvor man let kan komme til. Motorerne skal med et par måneders mellemrum have kontrolletre oliestand. Ellers er der ikke andet vedligehold på disse.
  •  Gennemtænk brugen af rummet. Hvor skal folk klæde om? Kan mit gulv holde til at blive våt? Hvad hvis folk sprøjter på væggen? Sørg for at overveje hvodan folk bruger rummet. På denne måde undgås ekstra omkostninger og unødvendige service timer.